Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ichthys jako křesťanský symbol

 

 

Obrazek

 

 

Význam symbolu
Užití Ichthys jako hlavního symbolu prvotních křesťanů může být vnímáno 
jako kryptogram.  Ichthys (ΙΧΘΥΣ, řecky ryba) se dá číst jako slovo 
složené z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel. 
V originále Ἰησοῦ Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ, 
(Iésús Christos, Theú Huiós, Sótér).

Iota (i) je první písmeno z Iésús, tj. Ἰησοῦς, řecky "Ježíš".

Chí (ch) je první písmeno z Christós, tj. Χριστός, řecky "Kristus" a také "pomazaný".

Théta (th) je první písmeno z Theú, tj. Θεοῦ, řecky "Boží " -
genitiv od Θεóς, Theós – "Bůh“. 
Ypsilon (u) je první písmeno z huiós, tj. Υἱός, řecky "syn". 

Sigma (s) je první písmeno z Sótér, tj. Σωτήρ, řecky "Spasitel".  

 
Užití symbolu
Ichthys byla nalezena už v římských katakombách z prvního století.
Když byli křesťané v prvním století n. l. pronásledováni Římany, 
používali rybu k označování potkávacích míst a kobek nebo 
k rozlišení spojenců od nepřátel.
Když křesťan potkal na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden z oblouků 
ryby. Pokud cizinec dokreslil druhý, oba věřící věděli, že jsou v dobré 
společnosti. 
Dnešní samolepky na náraznících aut a vizitky obchodníků se opírají 
o tuto tradici. Symbol se dnes stále používá, aby ukázal, že jeho nositel 
je praktikující křesťan.
 
 
 
Zdroj: www.wikipedia.cz