Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sv. Kateřina Alexandrijská

patronka a ochránkyně farnosti Volary

 

                 Obrazek                                             Obrazek 

Sv. Kateřina Alexandrijská, jinak také svatá Kateřina (Caterina), panna alexandrijská se narodila kolem roku 289 n.l. v bohaté rodině v Alexandrii v dnešním Egyptě, který v té době patřil pod Římskou říši a už od mládí se vyznačovala neobyčejnou vzdělaností, ale také mravními ctnostmi, velkou zvídavostí, výřečností a na její původ nezvyklou pracovitostí. Veřejně protestovala proti uctívání pohanských bohů a samotného císaře Maxentia vyzvala, aby se vzdal pohanství a obrátil se na křesťanskou víru. Císař ji postavil před padesát předních učenců a filosofů, kteří se jí snažili křesťanství, tedy víru jen v jednoho Boha rozmluvit. Ačkoliv jí bylo pouhých osmnáct let, dokázala všechny jejich důvody vyvrátit a obrátila je na křesťanskou víru. Za to je nechal císař všechny zaživa upálit. Poté se snažil Kateřinu požádat o ruku, ale Kateřina ho odmítla s odůvodněním, že se již zaslíbila Kristu. Toto prohlášení mělo za důsledek nekonečné mučení a věznění, během kterého ji prý krmila holubice. Poté byla Kateřina mučena na speciálně vyrobeném kole, opatřeném bodci, které ji mělo zaživa roztrhat. Kolo se ale díky blesku rozpadlo a zranilo mnoho diváků. Když byla poté na císařův rozkaz sťata, z jejích žil prý netekla krev, ale mléko. Díky kolu, na kterém byla mučena, se stala patronkou mlynářů. Zemřela roku 307 n.l. a podle legendy po její smrti odnesly andělé její ostatky na horu Sinaj v Palestině. Za císaře Justinána I. (527-565) byl nad jejím hrobem vybudován světoznámý klášter sv. Kateřiny jako středisko kultu sv. Kateřiny.
Svatá Kateřina je dále patronkou univerzit, mladých dívek, filozofů, ošetřovatelek, kolářů, přadláků a všech umírajících.

zdroj: www.ceske-tradice.cz

Obraz, zachycující legendu o přenesení těla sv. Kateřiny anděly, je hlavním oltářním obrazem v našem kostele:

Obrazek