Jdi na obsah Jdi na menu
 


Víkendové setkání dětí na Ktiši listopad 2009

Od 13. 11. 2009 do 15. 11. 2009 se sešlo 20 dětí z Volar, Dvorů, Prachatic, Bělečské Lhoty a Vlachova Březí v Diecézním centru života mládeže na Ktiši, aby spolu prožily víkend na téma:

"Duch sv. vane, kudy chce".

 V pátek večer po večeři se děti zabývaly dílčím témátkem "Duch sv. a svět". Po úvodní scénce přelévání moře do důlku (z legendy o sv. Augustýnovi) děti vytvořily obraz "svého světa" a symbolem svíce do něj vpustily Ducha sv. Po té následovala krátká večerní procházka venku a pak podle možností jsme setrvali v kapli před Nejsvětější svátostí v adoraci.

V sobotu dopoledne byl blok setkání ve skupinkách nad dalším témátkem "Duch sv. v nás". Dopoledne také měly děti možnost energického vybití při různých hrách. Odpoledne byl blok tvoření, při kterém děti podle své fantazie vytvořily obraz celého tématu víkendu. Symbol plamínku, nebo též kapky děti tvořily pomocí korálků, bavlnek, pastelek. Potom po svačince a krátké procházce se děti aktivně zapojily do příběhu o kamarádství a na závěr příběhu vytvořily "flotilu vezoucí vzácný poklad přátelství". Po tomto programu bylo další tvoření. Každé dítě vytvořilo svůj vlastní obraz něčeho, co jej trápí a co by chtělo Pánu odevzdat při večerním programu. Tyto obrazy pak hrály svou úlohu při zážitkovém večeru a pak skončily v ohni.

Na večerní program přijel P. Josef Sláčík z Prachatic a děti spolu s ním prožily večerní program venku. Děti symbolicky zažívaly jaké to je, když do svého života nevpustí Ducha sv., a když jej naopak pustí a jdou k Němu. Pracovalo se s ohněm (teplem a světlem) jako protikladem tmy a zimy. Děti přicházely ze tmy k ohni a tam se s nimi P. Josef modlil za otevření jejich srdcí Duchu sv. Po skončení tohoto programu pak děti naházely do ohně obrazy svého trápení. Poté následovala v kapli bohoslužba slova.

V neděli dopoledne po mši sv., která byla ve farním kostele, se děti připravily na odjezd  a po obědě se rozjely zpět do svých domovů.